„GAZKOM 93“ Ltd

ФОНДАЦИЯ „Институт по технологии и развитие“

Основана с цел извършване на изследователска и развойна дейност за развитие на иновативни идеи и сис…

“Lab Diagnostica” Ltd

„ЛАБ ДИАГНОСТИКА” ООД

Съществува от 1993 г. и дейността й изцяло е насочена към търговията и дистрибуцията на апаратура, р…

„GAZKOM 93“ Ltd

ГАЗКОМ 93 ЕООД

Компания, свързана с доставка и продажба на петролни продукти….

„DMS Health Group“ Ltd

ДИ ЕМ ЕС ХЕЛТ ГРУП ЕООД

Занимава с производство на хранителни добавки и с дейности, свързани със здравословен начин на живот…

„Asociaci?n Projuven“

Асоциация Проювен, Испания

Испанска организация с нестопанска цел, създадена през 2015 г. Тяхната основна дейност е свързана с …

„GAZKOM 93“ Ltd

Ви Кей Софт ЕООД

Специализирана в консултантска дейност по информационни технологии, разработка и издаване на програм…

Laboratory of Telematics at BAS

Лаборатория по телематика при БАН

Част от Българсаката академия на науките. В лабораторията се извършват научно-приложни изследвания и…

„Sirma Medical Systems“ JSC

СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД

Част от Сирма Груп Холдинг АД. Компанията разработва съвременни софтуерни приложения и интегрирани п…

„8 Crafty“ Ltd

ЕЙТ Крафти ЕООД

Компания, която се занимава с изработка на уеб сайтове и софтуерни продукти, продажба на стоки, софт…

„PR Care“ Ltd

ПИ АР КЕЪР ЕООД

Една от малкото агенции, специализирана във Връзките с обществеността в здравния и социалния сектор….

„3S2L“ Ltd

3 ЕС 2 ЕЛ ЕООД

Компания, чиято основна дейност е отдаване на телевизионни права…

„GAZKOM 93“ Ltd

ИНИКОН 2010 ЕООД

Компания, специализиране в проектиране, изграждане, монтаж и настройки на стелитни и кабелни телевиз…

„GAZKOM 93“ Ltd

МЕРИТИТЕС 99 ООД

Компания, която извършва комплексно счетоводно обслужване и счетоводни услуги на фирми и граждани. М…

„GAZKOM 93“ Ltd

КОМП’АКТ ПАРТНЬОР ЗА ПРОЕКТИ

Компания, която се занимава с управление на проекти, организиране на семинари и обучения, симултанен…

„GAZKOM 93“ Ltd

ИНКОМТЕХ БГ ЕООД

Компания в областта на информационните технологии, доствка и монтаж на компютърни мрежи, иновативни …

Technical University of Sofia

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТ СОФИЯ

ТУ-София е първият и най-големият, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища…

NGO VIOM

„СДРУЖЕНИЕ ВИОМ“

Организация с нестопанска цел в обществена полза, основана през 2012 година. Сдружението е създадено…

„GAZKOM 93“ Ltd

ИНОСОФТ ООД

Компания, изградила се като успешен консултант на българския бизнес и публичните администрации в обл…

„GAZKOM 93“ Ltd

Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по ендокринология и болести на обмяната –д-р Александър Шинков ЕТ

Доц. д-р Александър Шинков е водещ специалист в областта на заболяванията на щитовиднате жлези и на …

“Eco Net Telecom Group” Ltd

„ЕКО НЕТ ТЕЛЕКОМ ГРУП” ООД

Предоставя надеждни и новаторски ИТ решения и услуги за Вашия бизнес. Екипът на компанията е изграде…

„GAZKOM 93“ Ltd

„АППМЕЙТ” ООД

Компания създадена през 2016 г. и дейността й е предоставяне на цялостни програмни решения и консулт…

“I&S automation” Ltd

„И АНД С АУТОМЕЙШЪН” ЕООД

Компания, която работи в областта на информационните технологии и предлага интелигентни решения от н…

“Relistix” Ltd

„РЕЛИСТИКС” ЕООД

Компания в областта на консултантските услуги по информационни технологии. Релиситкс е агенция за ра…

„GAZKOM 93“ Ltd

„Спартак спорт”ЕООД

Компания, чиято основна дейност е съсредоточена в изграждането, управлението ии поддържаенто на спор…

“Mnemonica” Jsc

„МНЕМОНИКА” АД

Компания създадена 2009 г. Дейността на Мнемоника АД е насочена към предоставянето на качествени усл…

Institute of Technologies and Development Foundation

„ТЕХНАУЕЛ” ЕООД

Компания,чиято основна дейност и експертиза на компанията е свързана с автоматизация на процесите и …

„GAZKOM 93“ Ltd

„КЛЪСТЕР ЗА СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В МЕДИЦИНАТА“ЕООД

Търговска дейност и консултантска дейност…

Horozov and Partners Law firm

Адвокатско дружество Хорозов и партньори“

Адв. Георги Хорозов има публикации в над 100 публикации по търговско, гражданско и административно п…

Innovation Center for Information and In silico Technology Knowledge Transfer – In silico Intellect

СДРУЖЕНИЕ „ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА ИНФОРМАЦИОННИ И ИН-СИЛИКО ТЕХНОЛОГИИ И ЕКСПЕРТНИ ЗНАНИЯ-ИН-СИЛИКО ИНТЕЛЕКТ“

Неправителствена организация, която цели развитие, подобряване и постигане на високо качество на нау…