Компания, която извършва комплексно счетоводно обслужване и счетоводни услуги на фирми и граждани. МЕРИТИТЕС 99 ООД е специализирана в абонаментно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия.

  • Адрес: ж.к. Овча купел, бл. 503 1632 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 121903263
  • Представляващ: Зорница Тепавичарова
  • Имейл: zornica770@gmail.com
„GAZKOM 93“ Ltd