Предоставя надеждни и новаторски ИТ решения и услуги за Вашия бизнес. Екипът на компанията е изграден от професионалисти в разработка, поддръжка и развитие на успешни онлайн магазини, дизайн и програмиране на корпоративни уеб сайтове и портали, изграждане на сървърни решения, поддръжка и сервиз

  • Адрес: ж.к. Люлин, бл. 983 1324 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 203092753
  • Представляващ: Явор Йорданов
  • Имейл: office@econet.bg