Основната дейност  на клъстера е свързана с разработването и практическото прилагане на най-съвременните иновативни технологични решения в облстта на персонализираната медицина. Основни компоненти са:

  • Стимулиране на иновационната дейност и активни съвместни дейности за проучване на „добри практики“ при въвеждането на иновации в здравеопазването
  • Споделяне на идеи и нови проекти
  • Споделяне на знания и умения за ефективното осъществяване на технологичен трансфер в медицината,
  • Работа в мрежа и разпространение на информация
  • Мултидисциплинарен подход
  • Увеличаване на иновационния потенциал чрез използване на синергията между наука и бизнес