Компания, чиято основна дейност е съсредоточена в изграждането, управлението ии поддържаенто на спортни обекти и съоръжения. Дружеството стартира декността си в началото на 2016 година и се развива с изключително бързи темпове. Към момента сме натрупали богат опит в поддържането и обновяването на плувни басейни, спортни зали и съоръжения, както и в създаването на условия за извършване на възстановителни процедури.

От началото на 2016г. и към момента Спартак спорт ЕООД поддържа и модернизира Плувен Спортен Комплекс Спартак, София. За изминалия вече пет годишен период успяхме съществено да подобрим материално-техническата база на комплекса, като я превърнахме в съвременна, отговаряща на всички хигиенни и нормативни изисквания, така че да позволява както ежедневни тренировъчни дейности, така и организиране на спортни и спортно-състезателни мероприятия. Създадохме и възможности за предоставяне на услуги от рехабилитационен тип, като масжи, йога и други.

  • Адрес: бъл. Арсеналски 4 1309 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 203865837
  • Представляващ: Марияна Велкова
  • Имейл: spartaksport08@gmail.com
„GAZKOM 93“ Ltd