Инж. д-р Кирил Желязков

Председател на УС на сдружение Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ …

Мария Силяновска

Зам. председател на УС на сдружение Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ …

Доц. д-р Десислава Иванова

член на УС на сдружение Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ …

Академик Иван Иванов

Академик Иван Иванов е водещ специалист в сферата на молекулярната биологията, с области на компетентност и научни изсле…

Проф. дн инж. Пламенка Боровска

Проф. дн инж. Пламенка Боровска е водещ специалист в сферата на компютърните науки, с области на компетентност и научни …

Проф. д-р Румен Пандев

Проф.д-р Румен Пандев е един от водещите ендокринни хирурзи в България и един от стоте ендокринни хирурзи в Европа с п…

Prof. Dr. Radoslav Yoshinov

Проф. д-р Радослав Йошинов

Проф. д-р Радослав Йошинов е водещ специалист в сферата на компютърни мрежи, мобилни комуникации, мрежовата и информаци…

Доц. д-р Александър Шинков

Доц. д-р Александър Шинков е един от водещите ендокринолози. Работи в сферата на диагностика и лечение на пациенти със …

инж. Ивайло Силяновски

инж. Ивайло Силяновски е специалист в областта на медицинска апаратура. Има дългогодишен опит с диагностична апаратура, …

инж. Иван Павлов

инж. Иван Павлов е софтуерен инженер, с дългогодишен опит в разработката и проектирането на софтуерни приложения и управ…

Инж. Николай Константинов

Инж. Николай Константинов е с многодишен опит в сферата на телекомуникациите с области на компетентност: проектиране и и…

инж. Владимир Кадурин

инж. Владимир Кадурин е със сериозен опит в проектирането и разработка на софтуер за iOS устройства, мобилни приложения…

маг. Росен Върбанов

Росен Върбанов е член на управителния съвет на сдружение Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ и изпълни…

инж. Вихрен Славчев

Вихрен Славчев е изпълнителен директор на Мнемоника и един от основателите ѝ. Той е със сериозен опит в управлението на …