Компания, специализиране в проектиране, изграждане, монтаж и настройки на стелитни и кабелни телевизионни мрежи, което включва проектиране на антенно поле, проектиране, изграждане и монтаж на главна станция и мрежа, както и осигуряване на резервно захранване. Друга дейност е проектиране и изграждане на интернет мрежи, системи за видео наблюдение.

  • Адрес: ж.к. Дружба 2, бл. 310a 1582 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 201032533
  • Представляващ: Николай Константинов
  • Имейл: niki@inikon2010.com
„GAZKOM 93“ Ltd