Клъстерът предлага на своите членове:

Консултантски услуги относно:

 • различни възможности за финансиране – банково финансиране, инвестиционно финансиране от европейски фондове и други международни и национални програми
 • подготовка, разработване, организиране, управление и последващо изпълнение на дейностите по европейски и национални проекти в областта на иновациите, технологичното обновяване на производствени предприятия, енергийната ефективност, развитие на интегриран селски туризъм, човешки ресурси 
 • изготвяне на правила за работа, свързани с общия регламент за защита на данните , известен като GDPR

IT базирани услуги:

 • Хостинг с неограничен трафик  
 • изработка на уеб сайтове – представителни, онлайн магазини и др. 
 • IT консултантски услуги и абонаментна поддръжка
 • Виртуални сървъри (VPS)
 • Разработка и внедряване на софтуерни решения
 • Изграждане и поддръжка на видео наблюдение
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на мрежова инфраструктура
 • Кибер сигурност, защита на информация, архивиране и възстановяване на данни

Другу услуги:

 • Счетоводни услуги
 • PR и комуникации
 • организиране на специални събития – обучения и семинари,  пресконференции, конференции, кръгли маси, комерсиални събития и др.

Основната дейност на клъстера е свързана с разработването и практическото прилагане на най-съвременните иновативни технологични решения в облстта на персонализираната медицина. Клъстерът организира on-line brain storming срещи с цел обсъждане на нови идеи, решения на различни задачи и проекти в тази област.

Направи запитване