Компания, която се занимава с изработка на уеб сайтове и софтуерни продукти, продажба на стоки, софтуерни консултации и поддръжка, разработване и внедряване на системи за управление, обучение.

  • Адрес: ул Георги Данчов Зографина 1 1608 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 205199024
  • Представляващ: Явор Йорданов
  • Имейл: info@8crafty.com
„8 Crafty“ Ltd