Испанска организация с нестопанска цел, създадена през 2015 г. Тяхната основна дейност е свързана с обогатяване на образователния, социалния и културния живот на територията на Испания и Европа. Ръководят и организират събития и инициативи в сферата на социалното предприемачество, младежката мобилност и неформалното образование.

  • Адрес: ул. Кале Регенте 33 29009 Малага, Испания
  • Правен статут: сдружение
  • ЕИК/Булстат:
  • Представляващ: Франческо Руберто
  • Имейл: katherinekostova@gmail.com
„Asociaci?n Projuven“