Компания, която работи в областта на информационните технологии и предлага интелигентни решения от няколко дивизии, всяка със специално портфолио от иновативни решения, които обслужват конкретна индустрия като умни индустриални предприятия за различни видове промишленост умни устройства с висока стойност и умни домове. Компанията предлага решения базирани на нови технологии и умни прибори и средства за автоматизация съвместими и работещи с висока точност, прецизност и надеждност в екосистемата „Интернет на нещата“.

  • Адрес: ж.к. Младост 3, бл. 388 1712 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 203942842
  • Представляващ: Десислава Иванова
  • Имейл: iandsautmationltd@gmail.com
“I&S automation” Ltd