Компания в областта на консултантските услуги по информационни технологии. Релиситкс е агенция за разработка на софтуер и технологични консултации предлагаща решения в областта на събирането, съхранението и обработката на данни, както и разработването и интегрирането на специализирани информационни продукти за тази цел. Компанията предоставя услуги обхващащи целия цикъл на живот на информационните продукти – проектиране, разработка, поддръжка и надграждане, извеждане от експлоатация и миграция към нови решения.

  • Адрес: ж.к. Надежда, бл. 326 1229 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 203671501
  • Представляващ: Иван Павлов
  • Имейл: iipavlov@gmail.com