За нас

Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината” е мрежова структура от сходни, взаимообвързани и допълващи се конкурентни фирми и организации, с активни канали за делови взаимоотношения, ежедневна комуникация и диалог. Водещата идея за създаване на клъстера е обединяване на експертиза, ресурси, потенциал и мотивация с цел стимулиране на иновационната дейност и активни съвместни дейности за проучване на „добри практики“ при въвеждането на иновации в здравеопазването, споделяне на знания и умения за ефективното осъществяване на технологичен трансфер в медицината, проучвания и трансфер на технологии в областта на симулационните и ин-силико моделите в медицината, както и създаването и пилотното реализиране на конкурентноспособни изделия и персонализирани услуги за пациенти с различен вид заболявания.

Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ е ориентиран към специализирана иновационна и научно-изследователска дейност, в основата на която е свързването на възможностите от областта на информационните технологии с научния потенциал на лекарите специалисти и пациентите. Интернет на нещата, изкуственият интелект, обработката на големи масиви от данни са основните елементи, характеризиращи съвременното информационно общество. Те позволяват оптимизация на процесите, подобрения на производителността, ограничаване на разходите и подобрен достъп до качествена медицинската услуга.

Друга акцент е създаването на „мрежа“ от партньорства с организации и фирми, работещи в сферата на здравеопазването и информационните технолигии в България и чужбина.

Мисия

Мисията на Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ е да съдейства за опазване и подобряване на човешкото здраве чрез подкрепата и развитието на индустрията за здравословен начин на живот, персонализираната медицина, медицинския туризъм, подобряването на достъпа до качествена здравна услуга, която да отговаря на реалните потребности на пациентите, използвайки възможностите за внедряване на съвременни технологии и апаратура в профилактиката, диагностика и лечението на заболяванията на ендокринната система с фокус заболяванията на щитовидната жлеза, както и възможности за мултипликация в други области на медицината.