Адв. Георги Хорозов има публикации в над 100 публикации по търговско, гражданско и административно право и приватизация в “Пазар и право”, “Собственост и право”, “Български законник”, “Съвременно право”, “Правна мисъл”, “Седмичен законник, както и да участва в дискусии и инициативи при изготвяне на законопроекти. Дружеството има сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008;сертификат за регистрация за съответствие с изискванията на ISO 27001:2013 система за управление на информационната сигурност и е сертифицирано за всички дейности, свързани с консултантски услуги в областта на правото, информационните технологии, административното обслужване и електронното управление.

  • Адрес: бул. Алекснадър 130-132 1309 София, България
  • Правен статут: Адвокатско дружество
  • ЕИК/Булстат: 176046421
  • Представляващ: Георги Хорозов
  • Имейл: gshorozov@gmail.com