Една от малкото агенции, специализирана във Връзките с обществеността в здравния и социалния сектор. Профилът и включва още корпоративни комуникации, комуникации с неправителствени организации (активен контакт с над 20 организации), Връзки с обществеността на социално значими каузи, лобиране пред институциите.

  • Адрес: Бул. Македония 12 1606 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 131430086
  • Представляващ: Елена Димитрова Цонева -Папуджиева
  • Имейл: prcarebulgaria@gmail.com