Неправителствена организация, която цели развитие, подобряване и постигане на високо качество на научните изследвания, теория и практика в областта на информационните и ин-силико технологиите и трансфера на експертни знания. Сдружението е регистрирано в МОН като научна организация с удостоверение № 18-648/26.10.2016 г. издадено от МОН. Екипът на сдружението има компетенции, експертиза и богат опит в ИКТ, високопроизводителните изчисления (хардуер и софтуер), паралелното програмиране, облачните технологии, анализ на големи данни, биоинформатика, ин-силико експериментите, информационни системи за медицината, машинното обучение, 3D визуализация в реално време, обработка на изображения, молекулярната биология, дизайн на лекарствени средства, и телемедицина.

  • Адрес: ж.к. Света Троица, бл. 310 1309 София, България
  • Правен статут: ЮЛНЦ
  • ЕИК/Булстат: 176996270
  • Представляващ: Пламенка Боровска
  • Имейл: director@insilicointellect.com
Innovation Center for Information and In silico Technology Knowledge Transfer – In silico Intellect