Специализирана в консултантска дейност по информационни технологии, разработка и издаване на програмни продукти, на компютърни игри, разработка и поддръжка на уеб сайтове и други услуги в областта на информационните технологии.

  • Адрес: ж.к. Готце Делчев, бл. 251 1404 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 204987281
  • Представляващ: Владимир Кадурин
  • Имейл: kadurin@me.com
„GAZKOM 93“ Ltd