Компания, чиято основна дейност е отдаване на телевизионни права

  • Адрес: ж.к. Дружба 2, бл. 310a 1582 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 204887459
  • Представляващ: Николай Константинов
  • Имейл: Niki@3s2l.com
„3S2L“ Ltd