Компания, която се занимава с управление на проекти, организиране на семинари и обучения, симултанен превод. Има опит в обученията за повишаване на квалификацията и преквалифуциране и придобиване на нови умения.

  • Адрес: бул. Васил Левски 46 1142 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 130750642
  • Представляващ: Надя Станчева
  • Имейл: STANCHEVA_NADIA@YAHOO.COM
„GAZKOM 93“ Ltd