Компания създадена през 2016 г. и дейността й е предоставяне на цялостни програмни решения и консултантска дейност в сферата на информационните технологии.

  • Адрес: ул. Мур 50 1680 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 204216150
  • Представляващ: Владимир Кадурин
  • Имейл: kadurin@me.com
„GAZKOM 93“ Ltd