Компания в областта на информационните технологии, доствка и монтаж на компютърни мрежи, иновативни решения за ИТ инфраструктура и сервиз.

  • Адрес: бул. Петко Тодоров 2 1404 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 204836856
  • Представляващ: Момчил Бешков
  • Имейл: incomtechbg@gmail.com
„GAZKOM 93“ Ltd