Компания, свързана с доставка и продажба на петролни продукти.

  • Адрес: ж.к. Люлин , бл. 158 1335 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 130867492
  • Представляващ: Валери Методиев
  • Имейл: gazkom@yahoo.com
„GAZKOM 93“ Ltd