Търговска дейност и консултантска дейност

  • Адрес: Ул. Гурко 74 1000 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 121714273
  • Представляващ: Мария Силяновска
  • Имейл: mariasss@abv.bg
„GAZKOM 93“ Ltd