Занимава с производство на хранителни добавки и с дейности, свързани със здравословен начин на живот.

  • Адрес: ул. Васил Кънчев 26 1510, София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 203402102
  • Представляващ: Кристина Стефанова
  • Имейл: kristinastefanova@abv.bg
„DMS Health Group“ Ltd