Доц. д-р Александър Шинков е водещ специалист в областта на заболяванията на щитовиднате жлези и на костната обмяна в УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” в София. Той има многобройни допълнителни квалификации – ехография, тънкоиглена биопсия, остеоденситометрия; клинична ендокринология на EFES; молекулярна и клинична ендокринология във Франция, Финландия, Германия, САЩ; клинична дензитометрия на ISCD и IOF в Чехия; геронтология в Румъния; минерални костни заболявания във Франция. Член е на Българско дружество по ендокринология, Европейско дружество по ендокринология, Американско дружество по ендокринология, Европейска и Американска тиреоидна асоциации. Има участичя в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността, включително като лектор. От 1999 г. до момента има и самостоятелна практика като ендокринолог в София.

  • Адрес: ж.к. Христо Смирненски бл. 4б 1111 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 131204379
  • Представляващ: Александър Шинков
  • Имейл: shinkovs@abv.bg
„GAZKOM 93“ Ltd