Част от Сирма Груп Холдинг АД. Компанията разработва съвременни софтуерни приложения и интегрирани платформи за проследяване и контрол на хроничните заболявания. Компанията е един от лидерите в пазарния сегмент mHealth с приложението си за наблюдения и контрол на диабета Diabetes:M. Приложения като Diabetes:M са включени в единната интегрирана платформа на Sirma за проследяване на жизненоважни параметри, необходими на пациентите и лекарите, както и за предоставяне на ясни визуализации на данни и табла за лесно използване.

  • Адрес: бул. Цариградско шосе 135 1784 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 204054855
  • Представляващ: Росен Върбанов
  • Имейл: rossen@sirma-medical.com