Компания,чиято основна дейност и експертиза на компанията е свързана с автоматизация на процесите и управление на данните за осигуряване на комфорт във вашия бизнес с приложение в различни индустрии и дивизии като: Енергетиката и мониторинг на газовите емисии; Индустрията за здравословен начин на живот; Мониторинг и диагностика на вибрации; Партньори на компанията са водещи и утвърдени лидери в областта като Honeywell, Metrix, Tercom, Flowserve, Tecnova, Ametek.

  • Адрес: ж.к. Дружба 2, бл. 281 1582 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 202470716
  • Представляващ: Ивайло Иванов
  • Имейл: tecnawelleood@gmail.com