Персонални медицински тестове

Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината” е мрежова структура от сходни, взаимнообвързани и допълващи се конкурентни фирми и организации, с активни канали за делови взаимоотношения