инж. Вихрен Славчев

Вихрен Славчев е изпълнителен директор на Мнемоника и един от основателите ѝ. Той е със сериозен опит в управлението на проекти в сферата на разработка на софтуерни продукти, недвижимите имоти и компании във финансовия сектор.