инж. Владимир Кадурин

инж. Владимир Кадурин е със сериозен опит в проектирането и разработка на софтуер за iOS устройства, мобилни приложения и биоинформатика.