Инж. Николай Константинов

Инж. Николай Константинов е с многодишен опит в сферата на телекомуникациите с области на компетентност: проектиране и изграждане на оптични и локални мрежи за доставка на Интернет, проектиране и изграждане на кабелни телевизии, главни станции за кабелна телевизия, антени полета за интернет телевизия и системи за видеонаблюдение.