инж. Иван Павлов

инж. Иван Павлов е софтуерен инженер, с дългогодишен опит в разработката и проектирането на софтуерни приложения и управлението на софтуерни проекти, на софтуерни системи с потребителски интерфейси и интерфейси между системи и приложения за дигитализиране и автоматизиране на управленски процеси.