Мария Силяновска

Зам. председател на УС на сдружение Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ Председател на УС на сдружение ВИОМ Мария Силяновска е учредител на сдружение ВИОМ и на сдружение Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“. Повече от 10 години работи активно в помощ и подкрепа на пациентите, засегнати от заболявания на щитовидната жлеза и техните близки с цел осигуряване достъп до качествена здравна услуга , подобряване на комуникацията лекар-пациент и повишаване информираността за заболяванията на щитовидната жлеза с оглед превенция и ранна диагностика.