Prof. Dr. Radoslav Yoshinov

Проф. д-р Радослав Йошинов

Проф. д-р Радослав Йошинов е водещ специалист в сферата на компютърни мрежи, мобилни комуникации, мрежовата и информационна сигурност, уеб технологии, информационни технологии, информационни системи, бази данни, дигитални технологии в образованието, електронна търговия и е-управление.