Доц. д-р Десислава Иванова

член на УС на сдружение Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината“ Доц. д-р Десислава Иванова е водещ специалист в сферата на компютърните науки с области на компетентност и научни изследвания: паралелните компютърни архитектури, високопроизводителните изчисления, системните мрежи за суперкомпютри, паралелните алгоритми, in-situ визуализацията, компютърен интелект, биоинформатика, метаевристика, големите данни, Интернет на нещата и облачни изчисления.