Доц. д-р Александър Шинков

Доц. д-р Александър Шинков е един от водещите ендокринолози. Работи в сферата на диагностика и лечение на пациенти със заболявания на щитовидната жлеза, кациево-фосфатната обмяна и остеопорозата. Прави ехографски изследвания в шийната област, както и костна дензиометрия. Има редица специализации във Франция, Германия, Англия, САЩ, Чехия, Финландия, Непал, както и множество публикации в престижни научни издания. Един от най-добрите ехографисти на щитовидна жлеза в България. Член на Европейската тиреоидна асоциация (ETA) и Американската тиреоидна асоциация (ATA).