Проф. д-р Румен Пандев

Проф.д-р Румен Пандев е един от водещите ендокринни хирурзи в България и един от стоте ендокринни хирурзи в Европа с призната специалност по „Ендокринна хиургия” според критериите на Европейския борд по хирургия (Еuropean Board of Surgery, Division of Endocrine Surgery) . Член е на Европейската асоциация по ендокринна хирургия (ESES), на Немската асоциация по ендокринна хирургия (CAEK), на Международната хирургична асоциация (ISS), Международната асоциация по ендокринна хирургия (IAES),Международен колеж на хирурзите ( International College of Surgeons). Има над 20 специализации в университетски болници в Австрия, Италия и Германия, многобройни публикации в престижни научни издания и редица награди от научни форуми у нас и в чужбина. Има сериозен принос за развитието на ендокринната хирургия в България.