„Иновативен клъстер симулационни модели в медицината“ Атина, Гърция

През май 2022 г., членове на „Иновативен клъстер симулационни модели в медицината“ посетиха гр. Атина, Гърция и взеха участие в 9-ти двугодишен конгрес на Европейското дружество на ендокринните хирурзи (9th Biennial Congress of the European Society of Endocrine Surgeons 26-28 May 2022 Athens Greece (eses2022.org))

В конгреса взеха участие проф. д-р Румен Пандев, доц. д-р Десислава Иванова и Мария Силяновска, членове на експертния съвет на клъстер ,„Иновативен клъстер симулационни модели в медицината“. Проф. Пандев изнесе доклад в рамките на конгреса. Докладът му беше посрещнат с голям интерес от аудиторията и европейската  общност на ендокринните хирурзи и провокира дискусия свързана с диагностика и оперативно и постоперативно лечение на пациенти с рак на щитовидната жлеза.

В рамките на конгреса, доц. д-р Десислава Иванова и Мария Силяновска проведоха разговор с проф. д-р Томас Мусхолт, един от водещите експерти от Университета на Майнц „Йоханес Гутенберг“. На срещата бяха обсъдени възможности за включването на проф. д-р Томас Мусхолт в експертния съвет на клъстера и в консилиума от експерти на проактивната система за отвиване на аномалии на щитовидната жлеза. Бяха обсъдени и възможности за събиране на данни от пациенти и обогатяване на наборите от данни за обучение на класификатора на аномалии на щитовидната жлеза по системата EU-TIRADS.

Проф. д-р Томас Мусхолт е един от инициаторите за създаване на регистъра EUROCRINE и на срещата прояви голям интерес към текущите разработки на клъстера. Бяха обсъдени и възможности за съвместно участие в бъдещи проекти свързани с използване на изкуствен интелект и модерните ИТ в подкрепа на прецизната медицина за откриване на аномалии, ранна диагностика и персонализирано лечение на пациенти с аномалии на щитовидната жлеза.

Участието на членовете на клъстера в 9-ти двугодишен конгрес на Европейското дружество на ендокринните хирурзи беше изключително полезно и отвори нови хоризонти за бъдеща колаборация и съвместни проекти с утвърдени капацитети и специалисти в областта на диагнозата и лечението на щитовидна жлеза в световен мащаб.