„Иновативен клъстер симулационни модели в медицината“ Рим, Италия

През май 2022 г., членове на „Иновативен клъстер симулационни модели в медицината“ посетиха гр. Рим, Италия и проведоха срещи с представители на академичния състав на Римски университет „Сапиенца“.

Членовете на клъстера проведоха среща с доц. Горла и проф. Мария де Марсико от факултета по компютърни науки на Римски университет „Сапиенца“, на които срещи бяха обсъдени възможностите за колаборация и съвместна работа в рамките на програмата „Еразъм+“ между екипите на клъстера и академичния състав на факултета по компютърни науки.

Между представителите на двете организации бяха обсъдени възможности за съвместни научни разработки в областта на обработката на биометрични данни и изображения и разпознаване на образи за областта на прецизната медицина.

Проведените срещи в гр. Рим бяха изключително полезни за бъдещите инициативи и дейности на клъстера, свързани с международно сътрудничество и участие в съвместни европейски проектни предложения включваща експертиза от международно ниво в областта на ИТ в подкрепа на медицината.