„Иновативен клъстер симулационни модели в медицината“ Kьолн, Германия

През май 2022 г., членове на „Иновативен клъстер симулационни модели в медицината“ посетиха изложението ANGA COM и конференцията ANGA COM в Кьолн, Германия. В конференцията участваха почеве от 170 лектори, топ специалисти в областта. Баха засегнати теми от интерес за дейността на клъстера и разработвания от научния екип иновационен продукт като  пълна скорост за разширяване на мрежата, среща на върха по цифровизация – мрежи, услуги, свързаност, как да създадем дигитален тласък, нови концепции за перфектния микс, какво е новото с Fiber, DOCSIS и 5G и др. Бяха проведени  срещи много компании, Inverto ,Sat-Kabel – Teknoline, TeknikSat, Devolo, YITong technology, Axing, Sedea,Manata и др. Срещите бяха ползотворни и е постигната добра база за бъдещи партньорства.

С посещението на ANGA COM членовете се запознаха с най-новите постижения в областта на Интернет на нещата, телекомуникационните системи, видео конферентните връзки, комуникации между сървари и потребители.

21