Съществува от 1993 г. и дейността й изцяло е насочена към търговията и дистрибуцията на апаратура, реактиви и консумативи за клиничната лаборатория. Партньори са водещи производители като: “RANDOX LABORATORIES”, “VACUTEST KIMA”, “VEDA LAB”, “FISHER DIAGNOSTICS”, “BIOTECHNICA INSTRUMENTS”, „URIT MIDICAL ELECTRONIC” и “MACHEREY – NAGEL”. Във фирмата работят квалифицирани специалисти с познания в областта на клиничната химия и микробиология, международната търговия, сервизното обслужване на апаратите за клиничната диагностика. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015 за система за управление на качеството. Продуктите на всички производители отговарят на международните изисквания за качество и притежават ISO сертификат и СЕ марка в съответствие със ЗМИ.

  • Адрес: бул. Цар Борис III 54 1612 София, България
  • Правен статут: Търговец
  • ЕИК/Булстат: 831308324
  • Представляващ: Ивайло Силяновски
  • Имейл: labdiagnostics@labdiag.com
“Lab Diagnostica” Ltd