инж. Ивайло Силяновски

инж. Ивайло Силяновски е специалист в областта на медицинска апаратура. Има дългогодишен опит с диагностична апаратура, работа с количествени и качествени методи на изследване с цел ранна диагностика и осигуряване на качество на получените резултати.