Иновативен клъстер "Симулационни модели в медицината"

Дейност свързана с разработването и практическото прилагане на най-съвременните иновативни технологични решения в облстта на персонализираната медицина.
Иновативен клъстер „Симулационни модели в медицината” е мрежова структура от сходни, взаимообвързани и допълващи се конкурентни фирми и организации
Друга акцент е създаването на „мрежа“ от партньорства с организации и фирми, работещи в сферата на здравеопазването и информационните технолигии

Сдружение "ИНОВАТИВЕН КЛЪСТЕР СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ В МЕДИЦИНАТА е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.016-0014-C01 и изпълнява проект Подкрепа за Иновационен клъстер за симулационни модели в Медицината. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“2014-2020,по процедура BG16RFOP002-1.016 "Развитие на иновационни клъстери", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ЗА Иновативен клъстер ``Симулационни модели в медицината``

За нас и Мисия

Мрежова структура от сходни, взаимнообвързани и допълващи се конкурентни фирми и организации…

ПОВЕЧЕ

Услуги

Консултации относно възможности за финансиране – банково, инвестиоционно финансиране от европейски фондове …

ПОВЕЧЕ

Здрава ли е вашата щитовидна жлеза? препоръчителен тест

Направете си персонален тест и при нужда се свържете със специалист

Персонален тест

Потенциални клиенти

Идеята за създаване е обединяване на експертиза, ресурси, потенциал с цел стимулиране на иновационната дейност

ПОВЕЧЕ

Второ мнение

Специализиран портал за получаване на Второ медицинско мнение и консултации онлайн

Влез в портала

Проект

Насочен към иновационна и научно-изследователска дейност, свързана с възможностите от ИТ …

ПОВЕЧЕ

ВРЪЗКА С НАС

Не се колебайте да се свържете с нас!