„Иновативен клъстер симулационни модели в медицината“ Австрия, Виена и Линц

През  юни месец членове на къстера посетиха с Medicintechnik-cluster и IT cluster, които са част от  Business Upper Austria, агенция за регионално развитие на правителството на Горна Австрия, която е двигател на иновациите и партньор за развитие на региона  и функционира като регионална стопанска камера, като свърза и насърчвава сътрудничество  на бизнеса.  Te се запознаха с начина по който се стимулира развитието на клъстерите в Австрия и основните услуги, които агенцията предлага за подпомагане на бизнеса както регионално, така и на чуждестранни компании, а именно членство в клъстери и мрежи, намиране на бизнес партньори, участие в иновационни мрежи, подпомагане за стъпване на нови пазари, акселератори, различни инициативи за  сътрудничество. Проведените срещи бяха изключително полезни за бъдещето развитие на клъстера и стратегическото му развитие.

Проф. д-р Румен Пандев като член на екпертния съвет посети центъра по нуклеарната медицина и медицинската радиология към Виенската частна клиника (Wiener Privat Klinik). Болницата е  специализирана в областта на вътрешните болести, онкологията, обща и специализирана хирургия, ортопедия и др.. В нея има обособено звено за щитовидна жлеза с фокус рак на щитовидната жлеза. Звеното се ръководи от проф. д-р Марта Хофман, – един от най-добрите европейски специалисти  с повече от 20 години опит в областта на диагностиката,терапията и проследяването на щитовидната жлеза.

Част от научния екип, който беше във Виена се срещна с проф. д-р Марта Хофман и проф. д-р Кристиан Шойба, член на УС на ESES. Целта на срещата бе представяне на проктивната интелигентна система за ранна диагностика на щитовидната жлеза, feed back и възможности за бъдещо сътрудничество.